Inwestuj w zgodzie z przyrodą
Inwestuj w zgodzie z przyrodą

Zakres wykonanych realizacji

Ekspertyzy, dokumentacje  i oceny oddziaływania inwestycji:

 • analizy w ramach opracowań raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,
 • analizy w ramach opracowań Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP),
 • opracowanie wniosków derogacyjnych - zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową,
 • screeningi inwestycyjne dla inwestycji farm wiatrowych i fotowoltaicznych - to wstępna ocena (kwalifikacja, rozpoznanie) możliwości realizacji inwestycji w kontekście jej potencjalnego oddziaływania na środowisko,
 • opracowania planów zadań ochrony dla obszarów chronionych (rezerwatów i obszarów Natura 2000),
 • przygotowywanie planów i działań kompensacyjnych.

 

Inwentaryzacje faunistyczne na potrzeby:

 • budowy farm fotowoltaicznych,
 • monitoringów przed- i porealizacyjnych dla oceny oddziaływania farm wiatrowych,
 • budowy i modernizacji dróg różnych kategorii, od dróg gminnych po krajowe drogi ekspresowe,
 • inwestycji liniowych tj. linii energetycznych i gazociągowych,
 • opracowania planów zadań ochrony dla obszarów chronionych (rezerwatów i obszarów Natura 2000)
 • zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjnej i przemysłowej,
 • uchwalenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
 • termomodernizacji budynków,
 • wycinki drzew.

 

Nadzory przyrodnicze podczas realizacji inwestycji:

 • drogowych,
 • linii energetycznych i gazociągowych,
 • termomodernizacji budynków,
 • wycinki drzew.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych