Inwestuj w zgodzie z przyrodą
Inwestuj w zgodzie z przyrodą

Oferta

Dla potrzeb realizacji inwestycji i opracowania raportów oddziaływania inwestycji na środowisko oferuję wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych i monitoringów których przedmiotem są ptaki, płazy, gady lub ssaki. Opracowuję raporty, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, Karty Informacyjne Przedsięwzięcia (KIP) zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Posiadam doświadczenie w planowaniu i projektowaniu środków łagodzących, minimalizujących i kompensujących negatywne skutki realizacji planowanych przedsięwzięć w obszarach Natura 2000.
Prowadzę nadzory przyrodnicze podczas realizacji inwestycji.

Oferuję wsparcie na różnych etapach realizacji przedsięwzięcia, począwszy od opracowania wstępnej oceny wrażliwości lokalizacji inwestycji z punktu widzenia możliwości wystąpienia jej znaczących, negatywnych oddziaływań na środowisko (screening inwestycyjny).

Mój obszar działania to głównie Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie.

Zapraszam do kontaktu jeśli potrzebny jest ekspert przyrodnik - ornitolog, herpetolog, teriolog. 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych