Inwestuj w zgodzie z przyrodą
Inwestuj w zgodzie z przyrodą

O firmie

Działalność mojej firmy rozpoczęła się w 2010 r. Specyfika usług eksperckich, które oferuję wymaga połączenia wiedzy przyrodniczej ze znajomością realizacji inwestycji, procedur administracyjnych oraz przepisów prawa z zakresu ochrony przyrody i środowiska. Wiedzę i doświadczenie, które oferuję klientom zdobyłem pracując jako zoolog w katedrze Zoologii UWM w Olsztynie, podczas szkoleń z zakresu procedur wykonywania ocen oddziaływania na środowisko dla inwestycji różnych kategorii oraz w trakcie wieloletniej praktyki opartej na współpracy z inwestorami na wszystkich etapach realizacji ich inwestycji. Moją specjalnością jest ornitologia oraz zoologia pozostałych grup kręgowców lądowych, i to przede wszystkim w tym zakresie oferuję swoje usługi eksperckie. Podczas realizacji zadań wymagających kompleksowych inwentaryzacji przyrodniczych lub analiz ocenowych współpracuję ze sprawdzonym zespołem kompetentnych ekspertów.

Wykształcenie i doświadczenie

Doktor nauk biologicznych z dziedziny ornitologii, stopień nadany przez Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Nauczyciel akademicki Wydziału Biologii, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do roku 2010.
Ekspert, członek Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko działającej przy RDOŚ w Olsztynie.
Ekspert, członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej przy RDOŚ w Olsztynie.

Tematy wybranych szkoleń:
Opracowania środowiskowe w zakresie wpływu hałasu komunikacyjnego na ptaki. Monitoring ptaków na terenach planowanych farm wiatrowych: metody badań przedrealizacyjnych i porealizacyjnych.
Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu i realizacji inwestycji transportowych – doświadczenia i problemy.
Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych i procedurach ocen oddziaływania na środowisko – problemy i dobre praktyki.
Przyrodnicze uwarunkowania realizacji inwestycji w zgodzie z wymogami ocen oddziaływania na środowisko.
Działalność gospodarcza i inwestycyjna na obszarach cennych przyrodniczo.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych