Logo do druku

Oferta

Oferuję wsparcie na różnych etapach realizacji przedsięwzięcia, począwszy od opracowania wstępnej oceny wrażliwości lokalizacji inwestycji z punktu widzenia możliwości wystąpienia jej znaczących, negatywnych oddziaływań na środowisko (screening inwestycyjny).

Dla potrzeb inwestycji i raportów oddziaływania inwestycji na środowisko oferuję inwentaryzacje przyrodnicze i monitoringi (głównie ornitologiczne). Opracowuję raporty, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, Karty Informacyjne Przedsięwzięcia (KIP) zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Posiadam doświadczenie w planowaniu i projektowaniu środków łagodzących, minimalizujących i kompensujących negatywne skutki realizacji planowanych przedsięwzięć w obszarach Natura 2000.
Prowadzę nadzory przyrodnicze podczas realizacji inwestycji.

Skontaktuj się

tel.: 509 34 69 08Formularz kontaktowy

Nie zwlekaj, zapoznaj się z naszą ofertą Zobacz ofertę