Logo do druku

Oferta

Oferujemy wsparcie na różnych etapach realizacji przedsięwzięcia, począwszy od opracowania wstępnej oceny wrażliwości lokalizacji inwestycji z punktu widzenia możliwości wystąpienia jej znaczących, negatywnych oddziaływań na środowisko (screening inwestycyjny).

Dla potrzeb inwestycji i raportów oddziaływania inwestycji na środowisko wykonujemy inwentaryzacje przyrodnicze i monitoringi (głównie ornitologiczne). Wykonujemy raporty, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Posiadamy doświadczenie w planowaniu i projektowaniu środków łagodzących, minimalizujących i kompensujących negatywne skutki realizacji planowanych przedsięwzięć w obszarach Natura 2000.

Skontaktuj się z nami

tel.: 509 346 908Formularz kontaktowy

Nie zwlekaj, zapoznaj się z naszą ofertą Zobacz ofertę