Logo do druku

Screening Inwestycyjny

Screening to wstępna ocena (kwalifikacja, rozpoznanie) możliwości realizacji inwestycji w kontekście jej potencjalnego oddziaływania na środowisko. Jest to często niedoceniany przez inwestorów etap procesu decyzyjnego, pozwalający zminimalizować możliwość wyboru niewłaściwej lokalizacji dla planowanej inwestycji.
Ta wstępna ocena ma głównie charakter studyjnej analizy dostępnych materiałów, wzbogacanej o badania terenowe, których celem jest ocena potencjalnych walorów przyrodniczych siedlisk w obszarze planowanej inwestycji i zasięgu jej możliwego oddziaływania. Opracowanie wniosków z wstępnej kwalifikacji, w postaci czytelnego i zwięzłego opracowani zajmuje około 2-3 tygodnie.
Screening nie jest dokumentem postępowania administracyjnego, lecz daje inwestorowi możliwość identyfikacji stopnia wystąpienia potencjalnych kolizji inwestycji ze środowiskiem przed zaangażowaniem w inwestycję jego czasu i pieniędzy
.

Skontaktuj się z nami

tel.: 509 346 908Formularz kontaktowy

Nie zwlekaj, zapoznaj się z naszą ofertą Zobacz ofertę