Logo do druku

Wykształcenie i doświadczenie

Wykształcenie i doświadczenie właściciela firmy.
Doktor nauk biologicznych z dziedziny ornitologii, stopień nadany przez Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Nauczyciel akademicki Wydziału Biologii, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do roku 2010.
Ekspert, członek Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko działającej przy RDOŚ w Olsztynie.
Ekspert, członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej przy RDOŚ w Olsztynie.

Tematy wybranych szkoleń:
Opracowania środowiskowe w zakresie wpływu hałasu komunikacyjnego na ptaki. Monitoring ptaków na terenach planowanych farm wiatrowych: metody badań przedrealizacyjnych i porealizacyjnych.
Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu i realizacji inwestycji transportowych – doświadczenia i problemy.
Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych i procedurach ocen oddziaływania na środowisko – problemy i dobre praktyki.
Przyrodnicze uwarunkowania realizacji inwestycji w zgodzie z wymogami ocen oddziaływania na środowisko.
Działalność gospodarcza i inwestycyjna na obszarach cennych przyrodniczo.

Skontaktuj się

tel.: 509 346 908Formularz kontaktowy

Nie zwlekaj, zapoznaj się z naszą ofertą Zobacz ofertę