Logo do druku

O firmie

Doradzamy jak inwestować w zgodzie z przyrodą i wymogami dotyczącymi procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, również na obszarach objętych ochroną w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”.

Oferujemy wsparcie na różnych etapach realizacji przedsięwzięcia, począwszy od opracowania wstępnej oceny wrażliwości lokalizacji inwestycji z punktu widzenia możliwości wystąpienia jej znaczących, negatywnych oddziaływań na środowisko (screening inwestycyjny).

Dla potrzeb inwestycji i raportów oddziaływania inwestycji na środowisko wykonujemy inwentaryzacje przyrodnicze i monitoringi (głównie ornitologiczne). Wykonujemy raporty, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Posiadamy doświadczenie w planowaniu i projektowaniu środków łagodzących, minimalizujących i kompensujących negatywne skutki realizacji planowanych przedsięwzięć w obszarach Natura 2000. Wykonujemy nadzory przyrodnicze realizacji inwestycji oraz monitoringi porealizacyjne.

Naszymi klientami są zarówno inwestorzy indywidualni, jak również, firmy, urzędy i inne instytucje państwowe.

Wykonywaliśmy zlecenia w szeroko rozumianym zakresie analiz i ekspertyz przyrodniczych, m.in. dla takich inwestycji jak:
  • inwestycje drogowe – remonty, przebudowy oraz budowy nowych dróg różnych kategorii
  • budowy i remonty mostów
  • elektrownie wodne
  • elektrownie wiatrowe
  • sieci wodno-kanalizacyjne dużych obszarów
  • lotniska lokalne
  • termomodernizacje budynków.

Skontaktuj się z nami

tel.: 509 346 908Formularz kontaktowy

Nie zwlekaj, zapoznaj się z naszą ofertą Zobacz ofertę